Start Reservation

Disclaimer

BO Car Rental biedt de website https://bocarrental.com aan als service aan het publiek en autoverhuurders.

Naukeurigheid van informatie
BO Car Rental is niet verantwoordelijk voor, en wijst alle aansprakelijkheid af voor, schade die voortkomt uit het gebruik van, verwijzing naar of het vertrouwen op enige informatie op deze website. Hoewel de informatie op deze website regelmatig wordt bijgewerkt, wordt niet gegarandeerd dat de informatie op deze website actueel, volledig of juist is. Noch wij, noch onze gelieerde ondernemingen, licentiehouders, leveranciers of agenten, kunnen door u aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid van informatie. Het is uw volledige verantwoordelijkheid om de nauwkeurigheid, volledigheid en bruikbaarheid van de inhoud van deze website te evalueren.

Beschikbaarheid
Deze website is 7 dagen per week 24 uur per dag beschikbaar. We behouden ons het recht voor om deze website om enigerlei reden of zonder reden af ​​en toe offline te zetten. We zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de schorsing, onderbreking of beëindiging van deze website.

LinksBocarrental biedt soms links naar andere websites of bronnen. Bocarrental is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie op die sites.

Koppelingen van Bo Car Rental naar sites van derden vormen geen goedkeuring van de partij, hun producten of diensten. Advertenties op de website vormen geen goedkeuring door Bocarrental.com. De beweringen van een adverteerder zijn niet en zullen niet door bocarrental worden onderzocht.

Auteursrechten

Een formele kennisgeving van eigendomsrecht op het auteursrecht verschijnt op deze website. Alle rechten voorbehouden. Elk commercieel gebruik van de materialen van deze site is strikt verboden zonder de schriftelijke toestemming van de Bocarrental Group. U stemt ermee in geen copyright-, handelsmerk- of andere eigendomskennisgevingen te wijzigen, te verwijderen of te verwijderen van materiaal dat wordt weergegeven of gedownload van deze website. U erkent dat u eigendomsrechten hebt door deze website of de materialen die erop worden weergegeven te gebruiken.
 
Neem een auto die bij u past! Alleen bij Bo Car Rental.
Bocarrental.com Copyright © 2024